หลักสูตร พ.ศ. 2559

ปกรหัสและคำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา อักษร ACCT

คำอธิบายรายวิชา อักษร AGSC

คำอธิบายรายวิชา อักษร APST

คำอธิบายรายวิชา อักษร ARTD

คำอธิบายรายวิชา อักษร BCOM

คำอธิบายรายวิชา อักษร BIOL

คำอธิบายรายวิชา อักษร BUSS

คำอธิบายรายวิชา อักษร CHEM

คำอธิบายรายวิชา อักษร CHIN

คำอธิบายรายวิชา อักษร COMM

คำอธิบายรายวิชา อักษร COMP

คำอธิบายรายวิชา อักษร CVIL

คำอธิบายรายวิชา อักษร DRAM

คำอธิบายรายวิชา อักษร EAED

คำอธิบายรายวิชา อักษร ECON

คำอธิบายรายวิชา อักษร EDTE

คำอธิบายรายวิชา อักษร EDUC

คำอธิบายรายวิชา อักษร ELCI

คำอธิบายรายวิชา อักษร ENGL

คำอธิบายรายวิชา อักษร ENVI

คำอธิบายรายวิชา อักษร FDST

คำอธิบายรายวิชา อักษร FINB

คำอธิบายรายวิชา อักษร FOBU

คำอธิบายรายวิชา อักษร FOOD

คำอธิบายรายวิชา อักษร FREN

คำอธิบายรายวิชา อักษร GEHP

คำอธิบายรายวิชา อักษร GEHS

คำอธิบายรายวิชา อักษร GEIG

คำอธิบายรายวิชา อักษร GELE

คำอธิบายรายวิชา อักษร GELT

คำอธิบายรายวิชา อักษร GESC

คำอธิบายรายวิชา อักษร GESO

คำอธิบายรายวิชา อักษร GETL

คำอธิบายรายวิชา อักษร GOHI

คำอธิบายรายวิชา อักษร HOME

คำอธิบายรายวิชา อักษร HRDM

คำอธิบายรายวิชา อักษร IPDC

คำอธิบายรายวิชา อักษร ITEC

คำอธิบายรายวิชา อักษร JPAN

คำอธิบายรายวิชา อักษร LAWS

คำอธิบายรายวิชา อักษร LBIS

คำอธิบายรายวิชา อักษร MATH

คำอธิบายรายวิชา อักษร MKRT

คำอธิบายรายวิชา อักษร MNGT

คำอธิบายรายวิชา อักษร MULT

คำอธิบายรายวิชา อักษร PHED

คำอธิบายรายวิชา อักษร PHYS

คำอธิบายรายวิชา อักษร PSYC

คำอธิบายรายวิชา อักษร PTEC

คำอธิบายรายวิชา อักษร PUBA

คำอธิบายรายวิชา อักษร SASC

คำอธิบายรายวิชา อักษร SOAN

คำอธิบายรายวิชา อักษร SPSS

คำอธิบายรายวิชา อักษร THAI

คำอธิบายรายวิชา อักษร TRHM

คำอธิบายรายวิชา อักษร WTMU