หลักสูตร พ.ศ. 2549 – 2553

ปกรหัสและคำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา อักษร ACCT (1)

คำอธิบายรายวิชา อักษร ACCT (2)

คำอธิบายรายวิชา อักษร AGBE

คำอธิบายรายวิชา อักษร AGLS

คำอธิบายรายวิชา อักษร AGSC

คำอธิบายรายวิชา อักษร  ANSC

คำอธิบายรายวิชา อักษร ARTI

คำอธิบายรายวิชา อักษร BCOM

คำอธิบายรายวิชา อักษร BIOL

คำอธิบายรายวิชา อักษร BIOT

คำอธิบายรายวิชา อักษร CHEM

คำอธิบายรายวิชา อักษร CHIN

คำอธิบายรายวิชา อักษร COMM

คำอธิบายรายวิชา อักษร COSC

คำอธิบายรายวิชา อักษร CULT

คำอธิบายรายวิชา อักษร CVTC

คำอธิบายรายวิชา อักษร DRAM

คำอธิบายรายวิชา อักษร EAED

คำอธิบายรายวิชา อักษร ECON

คำอธิบายรายวิชา อักษร EDTE

คำอธิบายรายวิชา อักษร EDUC

คำอธิบายรายวิชา อักษร ELED

คำอธิบายรายวิชา อักษร ELTC

คำอธิบายรายวิชา อักษร ENGL

คำอธิบายรายวิชา อักษร ENVI

คำอธิบายรายวิชา อักษร FDST

คำอธิบายรายวิชา อักษร FINB

คำอธิบายรายวิชา อักษร FREN

คำอธิบายรายวิชา อักษร GE

คำอธิบายรายวิชา อักษร GOHI

คำอธิบายรายวิชา อักษร HESC

คำอธิบายรายวิชา อักษร HOME

คำอธิบายรายวิชา อักษร HRDM

คำอธิบายรายวิชา อักษร INFO

คำอธิบายรายวิชา อักษร ITSC

คำอธิบายรายวิชา อักษร JPAN

คำอธิบายรายวิชา อักษร LAWS

คำอธิบายรายวิชา อักษร MATH

คำอธิบายรายวิชา อักษร MKRT

คำอธิบายรายวิชา อักษร MNGT

คำอธิบายรายวิชา อักษร PDDC

คำอธิบายรายวิชา อักษร PHED

คำอธิบายรายวิชา อักษร PHYC

คำอธิบายรายวิชา อักษร PHYS

คำอธิบายรายวิชา อักษร POLS

คำอธิบายรายวิชา อักษร SASC

คำอธิบายรายวิชา อักษร SCED

คำอธิบายรายวิชา อักษร SOAN

คำอธิบายรายวิชา อักษร SPSC

คำอธิบายรายวิชา อักษร STAT

คำอธิบายรายวิชา อักษร TECM

คำอธิบายรายวิชา อักษร THAI

คำอธิบายรายวิชา อักษร THMU

คำอธิบายรายวิชา อักษร TRHM

คำอธิบายรายวิชา อักษร WTMU